Falevelek Kulturális és Egészségmegőrző Közhasznú Egyesület

MEGHÍVÓ

A "FALEVELEK" KULTURÁLIS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET
KÖZGYŰLÉSÉRE

Tisztelt Tagtársam!

Ezúton tisztelettel meghívlak a "FALEVELEK" KULTURÁLIS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET (a továbbiakban az "Egyesület") Közgyűlésére, amelynek helyszíne az Egyesület klubhelyisége,
1052 Budapest, Galamb utca 3.

A Közgyűlés kezdő időpontja 2019. május 30. 17:00 óra.

Napirendi pontok:

  1. Az Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
  2. Az Egyesület 2018. évi mérlegének elfogadása

A közgyűlés határozatképes, ha azon legalább 50% + 1 fő megjelent. A közgyűlés határozatképtelensége esetén megismételt közgyűlés tartására azonos napirendi pontok mellett van lehetőség. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést változatlan helyszínen tartanánk meg, a megismételt közgyűlés kezdő időpontja: 2019. május 30. 17:30 óra.

A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, de titkos szavazást kell elrendelni, ha ezt bármely tag kéri.

Felhívom szíves figyelmedet, hogy új napirendi pont felvételének kezdeményezésére a jelen meghívó kézhezvételét követő 3 napon belül írásban - a e-mail címre – elküldött kérelem alapján van lehetőség. A napirendi pontok kiegészítésére irányuló kérelmek beérkezésének határideje legkésőbb 2019. május 20. A pótlólag felvett napirendi pontokat írásban továbbítjuk a tagok részére.

A megjelenéssel és a napirendi pontokkal kapcsolatban várjuk mihamarabbi szíves visszajelzésedet!

Budapest, 2019. május 11.

Üdvözlettel:
Gazdag Hajnalka elnök
+36 30 4333 260

A megjelenéssel kapcsolatos visszajelzésedet, egyéb javaslataidat az alábbi e-mail címen teheted meg:

Felhívom szíves figyelmed, hogy amennyiben a közgyűlésen, illetve a megismételt közgyűlésen személyesen nem tudsz megjelenni, úgy meghatalmazás (letöltés) kitöltésével és aláírásával meghatalmazhatod a közgyűlésen, illetve a megismételt közgyűlésen személyesen részt vevő tagtársadat a közgyűlésen, illetve a megismételt közgyűlésen a képviseleted ellátására és a helyetted való szavazásra.

Kérünk, hogy a kitöltött, aláírt és letanúztatott meghatalmazást postai úton legkésőbb 2019. május 20. napjáig szíveskedjél az Egyesület számára az alábbi címre visszajuttatni: Falevelek Egyesület 1075 Budapest, Kazinczy utca 35.

A meghatalmazással kapcsolatban tájékoztatunk továbbá, hogy a közgyűlésen, szükség esetén pedig a megismételt közgyűlésen személyesen részt vesz Gazdag Hajnalka, Szládek Zoltán és Vári András tagtársunk.