Falevelek Kulturális és Egészségmegőrző Közhasznú Egyesület

MEGHÍVÓ

A "FALEVELEK" KULTURÁLIS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSÉRE

Tisztelt Tagtársam!

Ezúton tisztelettel meghívlak a "FALEVELEK" KULTURÁLIS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET (a továbbiakban az "Egyesület") Közgyűlésére, amelynek helyszíne az Egyesület székhelye

A Közgyűlés kezdő időpontja 2024. június 18. 17:00.

Napirendi pontok:

  1. Az Egyesület 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
  2. Az Egyesület 2023. évi mérlegének elfogadása
  3. Az Egyesület éves tagdíjára vonatkozó módosítások
  4. Egyéb, az alapszabályt nem érintő kérdések megvitatása.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele megjelent. A közgyűlés határozatképtelensége esetén megismételt közgyűlés tartására azonos napirendi pontok mellett van lehetőség. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést változatlan helyszínen tartanánk meg, a megismételt közgyűlés kezdő időpontja: 2024. június 21. 18:00.

A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, de titkos szavazást kell elrendelni, ha ezt bármely tag kéri.

Felhívom szíves figyelmedet, hogy új napirendi pont felvételének kezdeményezésére a jelen meghívó kézhezvételét követő 2 napon belül írásban (lehetőleg e-mailen) előterjesztett kérelem alapján van lehetőség. A napirendi pontok kiegészítésére irányuló kérelmek beérkezésének határideje legkésőbb 2024. június 15. A pótlólag felvett napirendi pontokat írásban továbbítjuk a tagok részére.

A megjelenéssel és a napirendi pontokkal kapcsolatban várjuk mihamarabbi szíves visszajelzésedet!

Budapest, 2024. június 3.

Üdvözlettel:
Gazdag Hajnalka elnök
+36 30 4333 260

A megjelenéssel kapcsolatos visszajelzésedet, egyéb javaslataidat az alábbi e-mail címen teheted meg:

Továbbá felhívom szíves figyelmed, hogy amennyiben a közgyűlésen, illetve a megismételt közgyűlésen személyesen nem tudsz megjelenni, úgy meghatalmazás (letöltés) kitöltésével és aláírásával meghatalmazhatod a közgyűlésen, illetve a megismételt közgyűlésen személyesen részt vevő tagtársadat a közgyűlésen, illetve a megismételt közgyűlésen a képviseleted ellátására és a helyetted való szavazásra.

Kérünk, hogy a kitöltött, aláírt és letanúztatott meghatalmazást postai úton legkésőbb 2024. június 15. napjáig szíveskedjél az alábbi címre visszajuttatni: Bérczes Ügyvédi Iroda (cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 35. vagy postacím: 1369 Budapest Pf. 366.)