Falevelek Kulturális és Egészségmegőrző Közhasznú Egyesület

MEGHÍVÓ

A "FALEVELEK" KULTURÁLIS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET
KÖZGYŰLÉSÉRE

Tisztelt Tagtársam!

Ezúton tisztelettel meghívlak a "FALEVELEK" KULTURÁLIS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET (a továbbiakban az "Egyesület") Közgyűlésére, amelynek helyszíne az Egyesület klubhelyisége,
1052 Budapest, Galamb utca 3.

A Közgyűlés kezdő időpontja 2019. február 23. 15:00 óra.

Napirendi pontok:

  1. Határozathozatal a Budapest Környéki Törvényszék 50.Pk.60.277/2005/20. számú hiánypótlási felhívása alapján a székhelyváltozás miatt módosult alapszabály elfogadásáról
  2. Egyéb, az alapszabályt nem érintő kérdések megvitatása.

A közgyűlés határozatképes, ha azon legalább 50% + 1 fő megjelent. A közgyűlés határozatképtelensége esetén megismételt közgyűlés tartására azonos napirendi pontok mellett van lehetőség. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést változatlan helyszínen tartanánk meg, a megismételt közgyűlés kezdő időpontja: 2019. február 23. 15.30 óra.

A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, de titkos szavazást kell elrendelni, ha ezt bármely tag kéri.

Felhívom szíves figyelmedet, hogy új napirendi pont felvételének kezdeményezésére a jelen meghívó kézhezvételét követő 3 napon belül írásban (lehetőleg e-mailen) előterjesztett kérelem alapján van lehetőség. A napirendi pontok kiegészítésére irányuló kérelmek beérkezésének határideje legkésőbb 2019. február 11. A pótlólag felvett napirendi pontokat írásban továbbítjuk a tagok részére.

A megjelenéssel és a napirendi pontokkal kapcsolatban várjuk mihamarabbi szíves visszajelzésedet!

Budapest, 2019. február 7.

Üdvözlettel:
Gazdag Hajnalka
"FALEVELEK" KULTURÁLIS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET
elnök
+36 30 4333 260

A megjelenéssel kapcsolatos visszajelzésedet, egyéb javaslataidat az alábbi e-mail címen teheted meg:

Felhívom szíves figyelmed, hogy amennyiben a közgyűlésen, illetve a megismételt közgyűlésen személyesen nem tudsz megjelenni, úgy meghatalmazás (letöltés) kitöltésével és aláírásával meghatalmazhatod a közgyűlésen, illetve a megismételt közgyűlésen személyesen részt vevő tagtársadat a közgyűlésen, illetve a megismételt közgyűlésen a képviseleted ellátására és a helyetted való szavazásra.

Kérünk, hogy a kitöltött és aláírt meghatalmazást postai úton legkésőbb 2018. február 21. napjáig szíveskedjél az Egyesület számára az alábbi címre visszajuttatni: Bérczes Ügyvédi Iroda (cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 35 vagy postacím: 1369 Budapest, Pf. 366.)

A meghatalmazással kapcsolatban tájékoztatunk továbbá, hogy a közgyűlésen, szükség esetén pedig a megismételt közgyűlésen személyesen részt vesz Gazdag Hajnalka, Szládek Zoltán és Vári András tagtársunk.