Falevelek Kulturális és Egészségmegőrző Közhasznú Egyesület

MEGHÍVÓ

A "FALEVELEK" KULTURÁLIS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSÉRE

Tisztelt Tagtársam!

Ezúton tisztelettel meghívlak a "FALEVELEK" KULTURÁLIS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET (a továbbiakban az "Egyesület") Közgyűlésére, amelynek helyszíne az Egyesület klubhelyisége,
1052 Budapest, Galamb utca 3.

A Közgyűlés kezdő időpontja 2021. május 28. délután 18:00.

A Közgyűléshez lehetőség van Google Meet szolgáltatáson keresztül is csatlakozni, amelynek részleteit érdeklődés esetén email kommunikáción keresztül tudjuk megosztani.

Napirendi pontok:

  1. Az Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
  2. Az Egyesület 2020. évi mérlegének elfogadása
  3. Egyéb, az alapszabályt nem érintő kérdések megvitatása.

A közgyűlés határozatképes, ha azon legalább 50% + 1 fő megjelent. A közgyűlés határozatképtelensége esetén megismételt közgyűlés tartására azonos napirendi pontok mellett van lehetőség. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést változatlan helyszínen tartanánk meg, a megismételt közgyűlés kezdő időpontja: 2021. május 28. délután 18:30.

A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, de titkos szavazást kell elrendelni, ha ezt bármely tag kéri.

Felhívom szíves figyelmedet, hogy új napirendi pont felvételének kezdeményezésére a jelen meghívó kézhezvételét követő 3 napon belül írásban (lehetőleg e-mailen) előterjesztett kérelem alapján van lehetőség. A napirendi pontok kiegészítésére irányuló kérelmek beérkezésének határideje legkésőbb 2021. május 19. A pótlólag felvett napirendi pontokat írásban továbbítjuk a tagok részére.

A megjelenéssel és a napirendi pontokkal kapcsolatban várjuk mihamarabbi szíves visszajelzésedet!

Budapest, 2021. május 14.

Üdvözlettel:
Gazdag Hajnalka elnök
+36 30 4333 260

A megjelenéssel kapcsolatos visszajelzésedet, egyéb javaslataidat az alábbi e-mail címen teheted meg:

Felhívom szíves figyelmed, hogy amennyiben a közgyűlésen, illetve a megismételt közgyűlésen személyesen nem tudsz megjelenni, úgy meghatalmazás (letöltés) kitöltésével és aláírásával meghatalmazhatod a közgyűlésen, illetve a megismételt közgyűlésen személyesen részt vevő tagtársadat a közgyűlésen, illetve a megismételt közgyűlésen a képviseleted ellátására és a helyetted való szavazásra.

Kérünk, hogy a kitöltött, aláírt és letanúztatott meghatalmazást postai úton legkésőbb 2021. május 21. napjáig szíveskedjél az alábbi címre visszajuttatni: Bérczes Ügyvédi Iroda (cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 35. vagy postacím: 1369 Budapest Pf. 366.)