Falevelek Kulturális és Egészségmegőrző Közhasznú Egyesület

MEGHÍVÓ

A "FALEVELEK" KULTURÁLIS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSÉRE

Tisztelt Tagtársam!

Ezúton tisztelettel meghívlak a "FALEVELEK" KULTURÁLIS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET (a továbbiakban az "Egyesület") Közgyűlésére, amelynek helyszíne az Egyesület székhelye

A Közgyűlés kezdő időpontja 2023. május 20. 13:00.

A közgyűlés összehívását az tette időszerűvé, hogy az alapszabály módosításainak átvezetésével kapcsolatban hiánypótlás érkezett a Budapest Környéki Törvényszéktől.

Napirendi pontok:

  1. Az Egyesület alapszabályának módosítása a Budapest Környéki Törvényszék 50.Pk.60.277/2005/27. számú hiánypótlási felhívásában foglaltaknak megfelelően
  2. Egyéb, az alapszabályt nem érintő kérdések megvitatása.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele megjelent. A közgyűlés határozatképtelensége esetén megismételt közgyűlés tartására azonos napirendi pontok mellett van lehetőség. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést változatlan helyszínen tartanánk meg, a megismételt közgyűlés kezdő időpontja: 2023. május 24. 18:00.

A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, de titkos szavazást kell elrendelni, ha ezt bármely tag kéri.

Felhívom szíves figyelmedet, hogy új napirendi pont felvételének kezdeményezésére a jelen meghívó kézhezvételét követő 3 napon belül írásban (lehetőleg e-mailen) előterjesztett kérelem alapján van lehetőség. A napirendi pontok kiegészítésére irányuló kérelmek beérkezésének határideje legkésőbb 2023. május 17. A pótlólag felvett napirendi pontokat írásban továbbítjuk a tagok részére.

A megjelenéssel és a napirendi pontokkal kapcsolatban várjuk mihamarabbi szíves visszajelzésedet!

Budapest, 2023. május 6.

Üdvözlettel:
Gazdag Hajnalka elnök
+36 30 4333 260

A megjelenéssel kapcsolatos visszajelzésedet, egyéb javaslataidat az alábbi e-mail címen teheted meg: